IntegritetspolicyVad är cookies (kakor)

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon.

På många webbplatser används kakor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner.
Informationen i kakan kan också användas för att följa användarens surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Vanliga kakor kan delas in i två huvudtyper.
Den ena typen sparar en fil på din dator under en längre tid, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet har passerats raderas kakan från din dator och skapas på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.
Den andra typen kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när du stänger webbläsaren. Förutom vanliga kakor finns ett antal olika liknande tekniska lösningar som berörs av samma lagstiftning.GDPR

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag. För oss på Emils Trädgård är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas med det ansvar och med den integritet som krävs för att du ska känna att dina personuppgifter är i trygga händer.
I denna policy kan du tal del av:

  • Personuppgiftsbehandling
  • Information om vilka personuppgifter som behandlas.
  • För vilka ändamål behandlingen sker.
  • Vad vi gör med personuppgifterna.
  • Vilken rättslig grund behandlingen sker på.
  • Hur länge dina personuppgifter finns kvar hos oss.
  • Vilka vi delar dina personuppgifter med.
  • Vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.
  • Kontaktuppgifter.Vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Leverantörer: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan vi komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag:För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter.

Myndigheter: På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Klarna: För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.Dina Rättigheter
Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: om du bestrider att personuppgifterna är korrekta behandlingen är olaglig vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit oss.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte: om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning om du har samtyckt till behandlingKontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Emils Trädgård AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556896-8217 och har sitt säte i Alingsås.Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: imy@imy.seUppdateringar

Vi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.Menu

Användarmeny

Click for more products.
No produts were found.